Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Aptaujas rezultāti par Amerikā vai Kanādā dzimušajiem latviešiem

08.01.2016.

Dr.sc.pol. Ieva Birka veikusi aptauju par Amerikā vai Kanādā dzimušajiem latviešiem. Projekta mērķis bija izvērtēt Latvijas Reemigrācijas plāna un Repatriācijas likuma potenciālu un izprast migrācijas un globalizācijas laikmeta izaicinājumus un iespējas

Pētniecības projekts un ar to saistītā aptauja ir pirmais šāda veida mēģinājums saprast tieši Amerikā un Kanādā dzimušo latviešu repatriācijas un reemigrācijas potenciālu, noskaidrot apmierinātību ar dzīvi diasporas pārstāvjos, kuri dzīvo Latvijā, Kanādā vai ASV, un izprast atšķirības starp ekspektācijām un realitāti saistībā ar dzīvi Latvijā.   

Aptauja bija pieejama no 2015.gada oktobra sākuma līdz 2015.gada 1.decembrim interneta vietnē yalesurvey.qualtrics.com/jfe/form/SV_3mWhHXmwAigsjOt . Kopumā aptauju uzsāka aizpildīt 998 respondenti, no kuriem 824 atbilda mērķa grupas izvirzītajām prasībām. Aptauju pilnībā aizpildīja 770 respondenti. 

Aptaujas rezultāti ir sadalīti sešos pievienotajos pārskatos, proti:

1.      Pirmajā pārskatā ir visu respondentu atbildes (770);

2.      Otrajā pārskatā ir to respondentu atbildes, kuri šobrīd dzīvo Latvijā (52);

3.      Trešajā pārskatā ir to respondentu atbildes, kuri kādu laiku bija dzīvojuši Latvijā (110);

4.      Ceturtajā pārskatā ir to respondentu atbildes, kuriem ir konkrēti plāni nākamo 5 gadu laikā pārvākties uz Latviju (57);

5.      Piektajā pārskatā ir to respondentu atbildes, kuri šobrīd vēl nevarēja atbildēt uz jautājumu, vai nākamajos 5 gados viņi plāno pārvākties uz Latviju (126);

6.      Sestajā pārskatā ir to respondentu atbildes, kuri neplāno pārvākties uz Latviju (522).

Ja ir interese sazināties ar pētījuma autori, rakstiet ieva.birka at yale.edu.