Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ārlietu ministrija: Diasporas un migrācijas centrs ir nozīmīgs diasporas politikas īstenošanā
Annija Senakola, LR Ārlietu ministrija
23.03.2015.

23. martā Ārlietu ministrija un Latvijas Universitāte (LU) noslēdza sadarbības līgumu, lai nodrošinātu tālāku LU Diasporas un migrācijas pētījumu centra attīstību. 2015. gadā plānoti arvien jauni pētījumi par Latvijas diasporu, kas valstij palīdz veidot kvalitatīvāku diasporas politiku un valsts sadarbību ar to.

Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos Pēteris Kārlis Elferts norāda: „Kopš centrs darbojas, tas ir kļuvis par vērtīgu instrumentu diasporas izpētē. Turklāt rosinājums par centra izveidi ir nācis no pašas diasporas. Šādi diasporas un migrācijas pētījumu centri ir daudzās ES valstīs, un to skaits turpina augt. Centra sniegtā pētnieciskā kompetence dod iespēju Latvijai veidot labāku, kvalitatīvāku diasporas politiku, kas vērsta uz sadarbību ar diasporu, tās iesaisti Latvijas procesos un atbalsta pasākumu īstenošanu.”

2014. gadā centrs veica nozīmīgu pētījumu par diasporas politisko pārstāvniecību, proti, par politiķu un Latvijas kā vienotas nācijas savstarpēju atbildību gan vēlēšanās, gan ikdienas politiskajos procesos. Latvijai ir svarīga ikviena tās pilsoņa balss. Pētījums, ar kuru tika iepazīstināti Latvijas diasporas politikas veidotāji, Latvijas Saeimas komisijas, ir veicinājis diskusiju politiskā līmenī - vai nepieciešams veikt izmaiņas vēlēšanu sistēmā Latvijā.

Centrs turpina jau uzsāktos pētījumus par diasporas tūrismu. Līdz ar daudzveidīgām migrācijas formām mainās mūsu ceļošanas un brīvdienu pavadīšanas paradumi un diasporas loma un iesaiste Latvijas tūrisma attīstībā. Pētījumi ļaus labāk izzināt Latvijas iedzīvotāju un diasporas vajadzības, piemēram, dzimto vietu, radu un draugu apciemojumos, kā arī sniegs rekomendācijas ieinteresētajiem partneriem, tostarp valsts, pašvaldību, tūrisma jomas un dažādu pakalpojumu sniedzēju pārstāvjiem, lai izmantotu diasporas potenciālu un sadarbotos.

Drīzumā centrs izstrādās pētījumu par mediju platformām, lai izpētītu ES valstu pieredzi un piemērus, kas būs noderīgi saziņas un komunikācijas stiprināšanai ar tautiešiem. Tāpat šogad jau aktīvi noris darbs pie pētījuma par diasporas bērniem un jauniešiem, pētot ārzemēs studējošo un absolventu pieredzi, kā arī skolotāju, bērnu un vecāku vajadzības.

2015. gadā plānots uzsākt arī vairāku gadu projektus: pētījumu un publikācijas par Latvijas diasporas vēsturi un diasporas literatūru, kas būs vērtīgs pienesums un liecības Latvijas simtgades sagaidīšanai.

LU Diasporas un migrācijas pētījumu centrs darbojas arī starptautiskā līmenī, tostarp sniedzot migrācijas jautājumu ekspertīzi un gatavojot pētījumu ziņojumus par migrācijas politikas attīstību Latvijā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai (OECD).

LU Diasporas un migrācijas pētījumu centrs izveidots 2014. gada 1. septembrī. Pētījums par diasporas politisko pārstāvniecību: http://www.diaspora.lu.lv/zinas/t/39996/