Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Latvijas ceļā uz pievienošanos OECD, eksperti analizē migrācijas jautājumus

10.12.2014.

Latvijas pievienošanās procesa Ekonomiskās attīstības un sadarbības organizācijai (OECD) ietvaros, šajā un nākamajā nedēļa OECD pārstāvji strādā Latvijā, tiekoties ar valsts, nevalstisko organizāciju un sociālo partneru pārstāvjiem. Organizācijas Nodarbinātības un sociālo lietu direktorāts 2014. gada nogalē ir uzsācis Pārskata par Nodarbinātības, migrācijas un sociālās politikas jomu izstrādi. Pārskata mērķis ir izvērtēt Latvijas atbilstību OECD standartiem.

Izvērtēšanas procesa ietvaros Starptautiskās Migrācijas nodaļas administrators Džonatans Čalofs (Jonathan Chaloff) 9. decembrī Rīgā tikās ar migrācijas pētniekiem no Latvijas Universitātes (LU) Diasporas un migrācijas pētījumu centra, līdz šim vērienīgākā Eiropas Sociālā fonda pētniecības projekta „Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas politika” un sabiedriskās politikas centra “Providus.” OECD pārstāvi īpaši interesēja valsts migrācijas politikas iniciatīvas saistībā ar darba tirgus attīstību, diasporas politika, kā arī iekļautības jautājumi emigrācijas un atpakaļmigrācijas kontekstā.

OECD apkopo augstas kvalitātes, salīdzināmus datus, veic padziļinātu izpēti par daudzveidīgiem ekonomikas un attīstības jautājumiem, un OECD pētījumi, tai skaitā par migrāciju ir visā pasaulē atzīti kā vieni no visautoritatīvākajiem un vērtīgākajiem salīdzinošajiem pētījumiem. Nesen izdots apjomīgais ikgadējais migrācijas pētījums International Migration outlook 2014, kura sagatavošanā ieguldījumu sniedza arī LU Diasporas un migrācijas pētījumu centrs. Tiešsaistē to varat lasīt šeit: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2014_migr_outlook-2014-en#page1

Latvijas iestāšanās OECD ir  viena no Latvijas nozīmīgākajām ekonomiskajām un ārpolitikas prioritātēm jau kopš 1996. gada.  OECD dalībvalstu pārstāvjiem dod iespēju efektīvi risināt tām saistošos problēmjautājumus, kas balstās uz atsevišķu valstu pieredzi, koordinēt nacionālo un starptautisko politiku izstrādi un būt līdzvērtīgam partnerim starp citām dalībvalstīm. 2013. gada 15. oktobrī OECD Padome apstiprināja Latvijas iestāšanās sarunu „Ceļa karti”, kas nosaka individuālo Latvijas pievienošanās plānu organizācijai, procedūras un visu citu nepieciešamo informāciju procesa norisei. Laikietilpīgās tehniskās sarunas plānots noslēgt līdz 2015. gada beigām. Plašāka informācija par Latvijas pievienošanos OECD pieejama šeit: http://www.mfa.gov.lv/lv/Arpolitika/Ekonomiskas-attiecibas/Starpt-ekon-org/OECD/pievienosanas/