Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Centra pētniece piedalās starptautiskā koferencē „Transnacionālās akadēmiskās telpas” Vācijā

07.05.2015.

Šī gada 27. martā Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījuma centra pētniecei Laurai Bužinskai bija unikāla iespēja piedalīties konferencē Transnacionālās akadēmiskās telpas ”/Transnational Academic Spaces”, kas notika Bīlefeldē, Vācijā. Tajā viņa uzstājās  ar priekšlasījumu par pētījumu „No emigrācijas līdz sadarbībai.” Tajā analizēti  ārzemēs studējošo un neseno absolventu viedokļi par atgriešanos un labākām iespējām saišu stiprināšanai ar Latvijas diasporas studentiem. Pētījumu izstrādāja Aijai Lulle un Laura Bužinska.

Konferenci atklāja viens no pasaules ievērojamākajiem migrācijas pētniekiem Prof. Tomass Faists (Thomas Faist), kurš iepazīstināja konferences dalībniekus ar akutālāko šajā zinātnes laukā.  Tika diskutēts gan par to, kā universitātēm jāpielāgojas mūsdienās mainīgajiem apstākļiem augstākajā izglītībā, gan par sociālajām atšķirībām studējošo starpā, kas izraisa vēl lielāko sociālo plaisu star ptiem, kas var atļauties studēt ārzemēs un starp tiem, kas nevar.

 Konferencē piedalījās 12 augsta ranga zinātnieku no dažādām Eiropas universitātēm, lai dalītos zināšanās ar citiem par saviem pētījumiem. Tika analizēta valsts un dažādu institūciju loma augstākās izglītības internacionalizācijā, tā pat tika runāts par nevienlīdzību, kas ir atrodama transnacionālajā izglītības telpā. LU DMPC pētnieču darbs bija iekļauts sesijā, kurā analizēja studentu un akadēmiskajai mobilitātes pētniecību.

Pētnieces centra vārdā vēlas pateikt paldies visiem, kas piedalījās anketēšanā un palīdzēja izplatīt informāciju par pētījumu, jo kopā izdevās savākt ļoti bagātīgu datu materiālu, kura analīze vēl turpinās.