Lekcijā, kas notiks 23. novembrī plkst. 16:00 LU Sociālo zinātņu fakultātē, Lauvas iela 4, Berlina auditorijā, prezentācijas sniegs PhD Ieva Zaķe (Milersvilas Universitāte Pensilvānijā, ASV) un Dr.sc.soc. Inta Mieriņa (Latvijas Universitāte).

    Ieva ZAĶE sniegs ieskatu Baltijas studiju veicināšanas apvienības (AABS) vēsturē, īpaši izceļot tās lomu jaunas sociālo zinātnieku paaudzes veidošanā Latvijā. Prezentācija iepazīstinās ar 1) apvienības izcelsmi un mērķiem; 2) izmaiņām, kas skāra apvienību no 90-to gadu sākuma; 3) apvienības konferencēm un Baltijas Studiju Žurnālu; 4) apvienības grantiem un stipendijām. Prezentācija sniegs arī personīgu skatu uz apvienības ietekmi caur pašas pētnieces un vēl divu zinātnieku pieredzi, esot apvienības biedriem. Kopumā prezentācija attīstīs argumentu, ka apvienības sākotnējā misija saglabāt pētniecību par Baltijas reģionu pasaules mērogā pārauga par misiju ienest pasaules zinātnisko elpu Baltijas kontekstā.

    Inta MIERIŅA runās par gūtajām atziņām, 2010., 2015. un 2016. gadā stažējoties Jeila universitātē ar Jura Padega stipendijas atbalstu, Vašingtonas universitātē kā Fulbraita stipendiātei un Ilinoisas Universitātē Čikāgā ar Mudītes I. Zīlītes Saltups stipendijas atbalstu. Autore runās par to, kā ASV redzētais sniedz iedvesmu ikdienas darbā ar studentiem LU Sociālo zinātņu fakultātē un kā vadošajai pētniecei un vairāku zinātnisku pētījumu vadītājai LU Filozofijas un socioloģijas institūtā. Lekcijas dalībnieki tiks aicināti uz diskusiju par to, kādi ASV universitātēs īstenotie risinājumi un pieejas būtu vai nebūtu pārnesami uz Latvijas akadēmisko vidi un kādi šķēršļi kavē vai varētu veicināt šo zināšanu pārnesi.

Lekciju ciklā «Kultūras un izglītības tilti starp Latviju un ASV», ko organizē Latvijas mutvārdu vēstures asociācija «Dzīvesstāsts», Latvijā zināmi sociālie un humanitārie zinātnieki, kas šobrīd savu profesionālo darbību veic Latvijā vai ASV, aizraujošos atmiņu stāstos iepazīstinās klausītājus ar to, kā daudzu gadu gaitā veidojusies sadarbība starp ASV un Latviju kultūras, izglītības un zinātnes jomā. Šo sadarbību ilustrē jaunas paaudzes mūsdienīgi domājošu sociālo zinātnieku sagatavošana un pat Latvijā jaunu pētniecības jomu kā mutvārdu vēsture iedibināšana, atbalsts Okupācijas muzeja izveidei un militārpersonu izglītošanai, izmantojot ASV pieredzi, kā arī sniegtās iespējas ar dažādu stipendiju palīdzību veidot kontaktus, apgūt jaunas pedagoģiskās pieejas un pilnvērtīgi iekļauties starptautiskā akadēmiskā vidē. Lekciju cikls veltīts ASV un Latvijas diplomātisko attiecību simtgadei un tiek organizēts ASV vēstniecības Latvijā un ASV Valsts departamenta Studentu pakalpojumu inovāciju fonda atbalstītā projekta «Kultūras un izglītības tilti starp Latviju un ASV» ietvaros. Vairāk par projektu iespējams izlasīt šeit.

Dalīties