Zinātniskais institūts Baltic Studies Centre izsludina divas pētnieku vakances starpdisciplināros Eiropas Savienības programmas Apvārsnis projektos par digitalizāciju un datu ekonomiku.

- "Digitālās ekosistēmas lauksaimniecības digitalizācijas koplabuma sekmēšanai" (Maximising the co-benefits of agricultural digitalisation through conducive digital ecosystems - CODECS);

- "Ceļi uz godīgu, iekļaujošu un inovatīvu datu ekonomiku ilgtspējīgām pārtikas sistēmām" (Pathways towards a fair, inclusive and innovative data economy for sustainable food systems - Data4Food2030).

Pilnie sludinājumu teksti atrodami šeit.

Šī ir laba iespēja pieteikties arī diasporas pētniekiem, kuri apsver iespēju atgriezties Latvijā.

Dalīties