Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
 

Notikumi netika atrasti.

 
 
 
 • LUDMPC aicina pieteikties jaunos pētniekus pēcdoktorantūras stipendijai

  Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) Latvijā ir izsludinājusi atklātu konkursu pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta saņemšanai, kura ietvaros finansējumu sava pētniecības projekta īstenošanai var saņemt jaunie zinātnieki, kuri ir ieguvuši doktora zinātnisko grādu ne agrāk kā pirms 5 gadiem no 27.04.2018. Aicinām Jūs, ja Jūs kvalificējaties iepriekš minētajām prasībām un vēlaties veikt pētījumu Jūs interesējošā jomā LU Diasporas un migrācijas pētījumu centrā (DMPC), sazināties ar mums un kopā ar LU DMPC izstrādāt projekta pieteikumu un pretendēt uz finansējumu 133 806 EUR apmērā.

 • Ārlietu ministrija aicina uz tikšanos un diskusiju par Latvijas darba tirgus informācijas pieejamību diasporai

  Ārlietu ministrija (ĀM) aicina uz tikšanos un diskusiju par Latvijas darba tirgus informācijas pieejamību diasporai 6. decembrī plkst. 11.00, kas notiks ĀM, K. Valdemāra ielā 3, Meierovica zālē.

   

 • Ārlietu ministrija gandarīta par Latvijas izcelsmes zinātnieku atsaucību sadarbībai

  Ārlietu ministrija (ĀM) ir saņēmusi Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centra (DMPC) pētījuma “Diasporas zinātnieku piesaiste un sadarbības veicināšana” rezultātus. Pētījums, kas veikts ar Ārlietu ministrijas atbalstu, identificē problēmas un to iespējamos risinājumus, lai veicinātu Latvijas zinātnieku un Latvijas izcelsmes zinātnieku ārzemēs sadarbību un piesaisti.

 • Apzinās Latvijas zinātniekus pasaulē

  Sadarbībā ar Ārlietu ministriju Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centrs ir uzsācis vērienīgu pētījumu, lai apzinātu un aptaujātu ārvalstīs dzīvojošos Latvijas un latviešu izcelsmes zinātniekus. Pētījumā plānots noskaidrot diasporas zinātnieku viedokli par iespējamu sadarbību ar zinātniekiem Latvijā un interesi aktīvāk iesaistīties un sniegt savu ieguldījumu Latvijas zinātnē. Tāpat tiks pētīta pašreizējā situācija zinātnieku tīklošanās jomā Latvijā un apzinātas arī sadarbības formas un veidi, kuras pēc pašu zinātnieku domām būtu efektīvākās, lai veicinātu zināšanu pārnesi un zinātnieku remigrāciju.

 • Publisko lielāko pētījumu par atgriešanos Latvijā

  Latvijas Universitātes (LU) Diasporas un migrācijas pētījumu centrs publicējis pētījumu “Atgriešanās Latvijā” par remigrantu pieredzi, lai apzinātu, kas un kādēļ atgriežas, kā iekļaujas Latvijas darba tirgū un sabiedrībā, un kāda palīdzība viņiem būtu nepieciešama. Pētījumā, kas tapis ar Ārlietu ministrijas atbalstu, piedalījušies vairāk nekā trīs tūkstoši cilvēku. Rezultāti apliecina, ka lielākajai daļai no tiem, kuri ir atgriezušies Latvijā, ir izdevies veiksmīgi iekļauties Latvijas darba tirgū.

   

 • Publicē ziņojumu par ārvalstīs dzīvojošo saskarsmi ar mītnes zemes valsts institūcijām un darba devējiem

  Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centrs publicējis ziņojumu par Latvijas diasporas pieredzi saskarsmē ar valsts institūcijām un darba devējiem ārpus Latvijas.

 • Publicē ziņojumu par remigrācijas politiku Eiropā un citās valstīs

  LU Diasporas un migrācijas pētījumu centrs publicējis pētījuma „Remigrācijas politikas salīdzinoša analīze” rezultātus. Ziņojumā apkopota informācija par remigrācijas un diasporas politiku Latvijā un citās valstīs, pārsvarā pievēršoties Eiropas, un īpaši Centrāleiropas un Austrumeiropas, valstu pieredzei. Padziļināti analizētas 13 valstis, kurās tiek īstenota aktīva politika vai nu sadarbībai ar diasporu, vai remigrācijas veicināšanai, tostarp Lietuva, Igaunija, Polija, Bulgārija, Izraēla, Turcija un citas valstis. Informācija apkopota gan no sekundārajiem datu avotiem (politikas dokumenti, valsts iestāžu mājaslapas, zinātniskas publikācijas), gan arī, tieši kontaktējoties ar atbildīgo institūciju pārstāvjiem.