Opportunity to conduct research work at the University of Latvia Centre for Diaspora and Migration Research

Iespēja veikt pētniecisko darbu LU Diasporas un migrācijas pētījumu centrā

Conference "Diversity, social well-being, and migration / Sabiedrības daudzveidība, sociālā labklājība un migrācija", 02.05.2024

Aicina pieteikties LU 82. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijai ''Sabiedrības daudzveidība, sociālā labklājība un migrācija''

Invitation to apply for the panel "Diversity, social well-being, and migration" of the 82nd International Scientific Conference of the University of Latvia

Publicēts pētījums par diasporas organizāciju daudzveidību un kapacitāti

Publicēts pētījums par diasporas medijiem

Studenti vērtē dažādas kompetences karjeras veidošanā

Noslēdzies projekts "Kultūras un izglītības tilti starp Latviju un ASV"

Atskats uz paneļdiskusiju «Kultūras un izglītības tilti starp Latviju un ASV: atskats uz pieredzi un nākotnes iespējas»

Publicēts pētījums par diasporas medijiem

Noslēdzies pētījums par sadarbību ar starptautiskās organizācijās strādājošiem diasporas profesionāļiem

Prezentē jaunāko pētījumu “Attālinātais darbs kā cilvēkkapitāla piesaistes iespēja Latvijas attīstībai”

Publicē pētījumu par sadarbību ar diasporas zinātniekiem

Ievas Reines seminārs "Veselības pašvērtējums un veselības aprūpes pakalpojumu izmantošanas paradumi ārvalstīs dzīvojošiem Latvijas valstspiederīgajiem".

Latviešu valodas aģentūra: rakstu krājumu „Ceļvedis pedagogiem darbam ar reemigrantu bērniem” un „Ceļvedis vecākiem: ģimenes atgriešanās Latvijā un bērna mācības Latvijas skolā” atvēršanas svētki

Pētnieces Dainas Grosas seminārs "Reintegrācija izglītības sistēmā un remigrējušo bērnu psihosociālā labsajūta: Latvijas pieredze"

Intervija - Sajust saikni ar Latviju jeb cik aktuāli diasporas jauniešiem augstāko vai profesionālo izglītību iegūt Latvijā?

Seminārs - Prof. Mihails Hazans "Kā darba tirgus vērtē remigrantu un emigrantu pieredzi, izglītību un prasmes".

Jaunāka diasporas pētījuma prezentācija "Diasporas jauniešu piesaiste izglītības iestādēm Latvijā"

Iznācis jaunais žurnāls "Akadēmiskā dzīve" Nr. 56.

Sveicam Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienā!

Ineses Šūpules zinātniskās monogrāfijas par augsti izglītotajiem emigrantiem prezentācija 20.11.2020.

Apkopoti līdz šīm precīzākie dati par diasporas un remigrācijas apjomu kā arī diasporas pārstāvju tīklošanos

Interesenti aicināti uz vieslekcijām par Austrumeiropas migrantu pētījumiem Lielbritānijā-darba tirgu dinamiku un "Brexit"

Publicēts pētījums “Latvijas zinātnieku diaspora: sadarbības tīkli un iespējas”

Pētījuma „Latvijas zinātnieku diasporas izpēte ārvalstīs” rezultātu prezentācija

Līdz 20. septembrim pagarināta ārvalstīs dzīvojošo Latvijas izcelsmes zinātnieku aptauja par zinātnieku sadarbību

LUDMPC aicina pieteikties jaunos pētniekus pēcdoktorantūras stipendijai

Ārlietu ministrija aicina uz tikšanos un diskusiju par Latvijas darba tirgus informācijas pieejamību diasporai