Pētījumi

Pētījumus var lejupielādēt uzspiežot uz pdf ikonas

Baiba Bela, Inta Mieriņa, Elīna Pinto (2022). Latvijas profesionāļu  iesaiste diasporas  diplomātijā un tīklojuma  diplomātijas potenciāls

Inta Mieriņa, Inese Šūpule, Miks Muižarājs, Ilze Koroļeva, Rasa Jansone, Anna Žukovska (2021).  Attālinātais darbs kā cilvēkkapitāla piesaistes iespēja Latvijas attīstībai.

Rita Kaša, Olga Cara, Inta Mieriņa (2020) Diasporas jauniešu piesaiste izglītības iestādēm Latvijā.

Mihails Hazans (2020) Diasporas apjoma novērtējums

Inta Mieriņa, Rasa Jansone (2019) Diasporas satīklošana: iesaistīšanās prakse un sadarbības iespējas 

Baiba Bela, Inta Mieriņa (2018) Diasporas ieguldījums Latvijā un tā apzināšanas iespējas

Evija Zača, Mihails Hazans, Baiba Bela (2018) Atgriešanās apstākļi un nosacījumi

Baiba Bela, Kaspars Bērziņš, Valdis Krebs, Inta Mieriņa, Anete Vingre (2018) Latvijas zinātnieku diaspora: sadarbības tīkli un iespējas

Inta Mieriņa, Evija Zača, Jānis Buholcs (2018) Diasporas politikas attīstība

Inese Šūpule, Inta Mieriņa (2017). Pētījums par diasporas ekonomiskās iesaistes un zināšanu potenciāla izmantošanas iespējām.

Ekspertu ziņojums (2017) Vienojošas nacionālās identitātes un Latvijas kultūrtelpas nostiprināšana

Inta Mieriņa, Laura Bužinska, Rasa Jansone (2017) Latvijas darba tirgus informācijas nodrošinājums diasporai

Inta Mieriņa, Inga Ulnicāne, Anete Vingre, Laura Bužinska, Aija van der Steina (2017) Diasporas zinātnieku piesaiste un sadarbības veicināšana

Mihails Hazans (2016) Atgriešanās Latvijā. Remigrantu aptaujas rezultāti

Inta Mieriņa (2016) Latvijas diasporas pieredze saskarsmē ar valsts institūcijām un darba devējiem ārpus Latvijas 

Inese Šūpule, Linda Apine, Liene Salmiņa, Ieva Kārkliņa, Līva Krieķe (2017) Remigrācijas politika Eiropā un citās valstīs

Jaan Masso, Inta Mierina, Kerly Espenberg (2016) Is the world of work stimulating middle- class growth in the Baltic states? 

Russell King, Aija Lulle, Laura Buzinska (2016) Beyond Remittances. Knowledge Transfer among Highly Educated Latvian Youth Abroad

Inta Mieriņa (2016) Latvijas izcelsmes uzņēmēji ārpus Latvijas: raksturojums un sadarbības potenciāls 

Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centra pētījumu kopsavilkumi 2014-2015

Aija Lulle, Evija Kļave (2015) Radot iespējas attīstībai. Diasporas bērnu un jauniešu izglītība

Aija Lulle, Evija Kļave, Gunda Reire, Ieva Birka, Elza Ungure (2015) Diasporas politiskā pārstāvniecība Latvijā un Eiropas Savienībā: parlamentārā dimensija

(Kopsavilkums) Aija Lulle, Elza Ungure, Laura Bužinska (2015) Mediju platformas un diasporas mediji: izpratnes un vajadzības