Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centrs turpina oktobrī uzsākto semināru ciklu, kura mērķis ir veidot kvalitatīvas diskusijas, regulāri aicinot vienkopus migrācijas jomas interesentus un veicinot pieredzes apmaiņu. Semināri notiks Kalpaka bulvāri 4, 327. kabinetā 20. un 21. decembrī 18.00.

21. decembrī Kaspars Bērziņš prezentēs sava pētījuma rezultātus par tēmu “Ārvalstīs dzimušo zinātnieku sociālais kapitāls un tā ietekme uz produktivitāti ASV universitātēs”.  

Kā augsti kvalificētiem migrantiem veicas ar sociālo integrāciju? Un vai tas ir viegli valstī ar senām imigrācijas tradīcijām? Šos jautājumus sava pētījuma prezentācijā skars Kaspars Bērziņš, Džordžijas tehnoloģiju institūta doktora grāda kandidāts. 

Balstoties uz 1723 zinātnieku aptauju ASV pētniecības universitātēs, tika analizētas galvenās atšķirības starp ASV un ārvalstīs dzimušo zinātnieku profesionālajiem sociālajiem tīkliem, kā arī šo atšķirību ietekme uz viņu zinātnisko produktivitāti.

Pētījuma rezultāti apšauba iepriekšējo pārliecību, ka augsti kvalificēti imigrantiem nav grūti veidot nepieciešamās profesionālās attiecības mītnes zemēs. Vienlaicīgi rezultāti arī norāda uz efektīvām stratēģijām, ko zinātnieki lieto, lai šādas grūtības kompensētu.

Semināru formāts plānots sekojoši: 30 minūtes gara lekcija, pēc kuras ir 30 minūtes jautājumiem un atbildēm savstarpējai domu un ideju apmaiņai.

LU Diasporas un migrācijas pētījumu centrs dibināts 2014. gadā, pateicoties diasporas pārstāvju aktīvai ierosmei un Ārlietu ministrijas finansiālam atbalstam. 

Interesentus, kuri vēlas pieteikties LU DPMC jaunumiem vai piedalīties ar lekciju šajā semināru ciklā, lūdzu rakstīt uz e-pastu diaspora@lu.lv

Tiks nodrošināta tiešraide. 

Laipni aicināti visi interesenti! Pasākumā ieeja bez maksas.

Dalīties