2014. gada 1. septembrī Latvijas Universitātē (LU) darbību uzsācis LU Diasporas un migrācijas pētījumu centrs. Pētniecības centrs nodarbojas ar diasporas un migrācijas izpētes jautājumiem. Centrs ir Latvijas Universitātes (LU) struktūrvienība.

Nevienai no līdz šim esošajām akadēmiskās pētniecības un politikas veidošanas konsultatīvām institūcijām Latvijā pamata darbības mērķis nav migrācijas un diasporas pētījumi.

Centra fundamentālais mērķis un kompetence ir sekmēt un koordinēt sadarbību pētījumos diasporas un migrācijas jomā starp Latvijas Universitātes, Latvijas un starptautiskām institūcijām. Tikai izveidojot atsevišķu pētniecības centru tieši migrācijas un diasporas izpētei, Latvija var pilnvērtīgi būt blakus citām ES valstīm, kurās ir šādi pētniecības centri.

Centrs savu darbību balsta uz mūsdienīgu un starpdisciplināru sadarbību, kas sniedz sinerģisku labumu citām Latvijas pētniecības institūcijām, nevis pārklāj to funkcijas. Centrs arī attīsta dinamisku politikas konsultēšanas funkciju, sniedzot Ārlietu ministrijai un citām iestādēm nepieciešamu akadēmisku viedokli un datos pamatotas rekomendācijas jautājumos par diasporu un migrāciju, īpaši ar Eiropas Savienības politiku saistītos jautājumos.

Dalīties