Diasporas un migrācijas pētījumu centra koordinātore Laura Bužinska ir apstiprināta dalībai Sabiedrības integrācijas fonda finansētajām apmācībām par starpkultūru komunikāciju

aNo 2015. gada maija līdz novembrim Sabiedrības Integrācijas fonds rīko multiplikatoru apmācības "Atvērti dažādībai". Sabiedrības integrācijas fonda mērķis ir finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju. SIF atbalsta arī publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu. SIF īsteno valsts budžeta, Eiropas Savienības politiku instrumentu un ārvalstu finanšu palīdzības finansētās programmas. Apmācības ir projekta „Dažādi cilvēki. Atšķirīga pieredze. Viena Latvija II"daļa. Tā mērķis ir sniegt ieguldījumu sabiedrības izpratnes veicināšanā par diskriminācijas novēršanu un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu privātajā un publiskajā sektorā. Lai šo mērķi sasniegtu, plānojam sagatavot 20 multiplikatorus jeb zināšanu tālāknesējus no dažādām jomām – robežsardzes, policijas, dažādu novadu pašvaldībām, bibliotēkām, sociālās jomas darbiniekiem, NVO un citām sfērām, kas pēc mācību kursa pabeigšanas varētu profesionāli nodot iegūtās zināšanas saviem kolēģiem un vadīt mācības.    

Dalīties