Diasporas mediji veic īpaši nozīmīgu darbu, uzturot nācijas apziņu un identitāti ārpus valsts teritorijas un veidojot tiltu ar dzimteni. Lai saprastu dažādo mediju situāciju, LU Diasporas un migrācijas pētījumu centrs (DMPC) 2015.gadā veica pētījumu "Mediju platformas un diasporas mediji: izpratnes un vajadzības".

Pētījumā apzinātas Latvijas diasporas mediju vajadzības pašu mediju pārstāvju formulējumā, analizēti citu Eiropas valstu diasporu mediju piemēri un vajadzību risinājumi. Pētījuma galvenie izpētes jautājumi bija šādi: pirmkārt, kādas ir Latvijas diasporas mediju vajadzības pašu mediju veidotāju skatījumā? Otrkārt, kā Latvijas diasporas mediji veido un lieto savstarpēji saistītus medijus? Treškārt, kādi piemēri raksturo diasporas mediju platformas un kā tās atšķiras no atsevišķu diasporas mediju tīklošanās praksēm? Izpētes rezultātā sniegti ieteikumi diasporas un mediju politikas veidotājiem, diasporas medijiem, kā arī norādīti tālākas izpētes virzieni. Pētījuma autores ir Aija Lulle, Elza Ungure un Laura Bužinska. DMPC ir dibināts 2014.gadā un darbojas ar Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu.
Pētījumu pilnā apjomā var izlasīt
Galvenos secinājums un ieteikumus var izlasīt atsevišķā dokumentā

Dalīties