Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) Latvijā ir izsludinājusi atklātu konkursu pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta saņemšanai, kura ietvaros finansējumu sava pētniecības projekta īstenošanai var saņemt jaunie zinātnieki, kuri ir ieguvuši doktora zinātnisko grādu ne agrāk kā pirms 5 gadiem no 27.04.2018. Aicinām Jūs, ja Jūs kvalificējaties iepriekš minētajām prasībām un vēlaties veikt pētījumu Jūs interesējošā jomā LU Diasporas un migrācijas pētījumu centrā (DMPC), sazināties ar mums un kopā ar LU DMPC izstrādāt projekta pieteikumu un pretendēt uz finansējumu 133 806 EUR apmērā.

Pētniecības pieteikumā atbalstāmas šādas darbības: ·         fundamentālo vai rūpniecisko pētījumu īstenošana, ·         tehnoloģisko tiesību aizsardzības nodrošināšana, ·         zināšanu un tehnoloģiju pārnese, ·         kompetenču pilnveidošana, ·         starptautiskās mobilitātes un tīklošanās īstenošana. Pēcdoktorantūras pētniecības atbalstu piešķir, lai attīstītu jauno zinātnieku prasmes un palielinātu zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī, lai veicinātu pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu. Pētniecības pieteikumu 2. atlases kārtā lielāka uzmanība tiks pievērsta pēcdoktorantu ārvalstu mobilitātei, zinātnisko publikāciju kvalitātei un jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādei, kā arī lielāks uzsvars tiks likts uz sabiedrības iesaistes un informēšanas pasākumiem. Pieejamais finansējums 2. atlases kārtā ir 15 228 440 euro, tai skaitā plānotais kopējais attiecināmais finansējums ar saimniecisko darbību saistītiem pētījumiem 7 614 220 euro un ar saimniecisko darbību nesaistītiem pētījumiem 7 614 220 euro, no kuriem 1 522 844 euro plānoti fundamentālo pētījumu īstenošanai. Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2018. gada 27. aprīlis. Detalizētāka informācija par konkursu, atbalstāmajām darbībām un 2. kārtas nolikums atrodami VIAA mājaslapas sadaļā: viaa.gov.lv/lat/pecdoktoranturas_atbalsts/konkursi/  Informācija angļu valodā ir pieejama šajā VIAA mājaslapas sadaļā: viaa.gov.lv/eng/post_doc_research_aid/call_for_proposals/    Informācija: VIAA

Dalīties