Šī gada 25. novembrī, plkst. 12.30, Latvijas Universitātes (LU) galvenajā ēkā, Raiņa bulvārī 19, 240. telpā pulcēsies pētnieki, lai izveidotu LU Diasporas un Migrācijas Pētījumu Centra Konsultatīvo padomi un ievēlētu tās priekšsēdētāju.

Lai Centrs varētu sniegt iespējami vērtīgāku ieguldījumu diasporas un migrācijas procesu izpētē, tam ir nepieciešama aktīva Konsultatīvā padome, kurā apspriest akadēmisko pētījumu virzienus, pētnieku sadarbības iespējas, kā arī sniegtu akadēmiski pamatotas konsultācijas Latvijas Ārlietu Ministrijai un citām institūcijām.

Padomē darbosies gan Latvijā, gan citviet pasaulē strādājoši pētnieki, kuru zināšanas un sasniegumi diasporas un migrācijas izpētē ir augstu novērtēti arī starptautiskā mērogā.

Plašāka informācija:

Aija Lulle
mob. 29152006
aija.lulle@lu.lv
diaspora@lu.lv

Dalīties