Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centrs 2015. gada nogalē plāno izdot grāmatu par latviešu diasporas bērniem un jauniešiem. Ikvienam ir iespēja piedalīties grāmatas vāka fotogrāfijas vai zīmējuma konkursā, tādējādi dodot savu ieguldījumu grāmatas tapšanā. Uzvarētājam ir paredzēta balva 50 eiro apmērā.

Cilvēki ir aicināti iesūtīt fotogrāfijas un zīmējumus, kas atspoguļo latviešu diasporas bērnus un jauniešus ārpus Latvijas, uz e-pastu diaspora@lu.lv no 9. septembra līdz 15. oktobrim.  Īpaši aicināti piedalīties bērni un jaunieši. Viena persona var iesniegt līdz trim fotogrāfijām vai zīmējumiem. Konkursa nolikumu var lejuplādēt šeit. Plašāka informācija pie LU DMPC koordinatores Lauras Bužinskas laura.buzinska@gmail.com Zemāk var iepazīties ar konkursa nolikumu.  

Grāmatas „Radot iespējas attīstībai: diasporas bērni un jaunieši

vāka fotogrāfijas/zīmējuma konkursa

nolikums.

 

Konkursa mērķis ir atrast grāmatas vāka noformējumu. Organizē LU DMPC diaspora.lu.lv

  1. Nosūtot savus darbus uz e-pastu diaspora@lu.lv ar norādi Grāmatas vāka konkursam Jūs reģistrējieties konkursam.  Reģistrācija ir apstiprinājums, ka piekrītat šī konkursa nolikumam. 2. Konkursa darbus vari iesniegt no 9.09.2010. līdz 15.10.2015 3. Konkursā var piedalīties ikviens interesents. 4. Konkursam viena persona var iesniegt līdz trijām fotogrāfijām un/vai zīmējumiem. 5. Konkursam var iesniegt tikai paša autora darbus, apliecinot savas autortiesības. 6. Konkursa darbu formāts: fotogrāfijas – PS. vai JPG augstā rezolūcijā (vismaz 8 megapikseļi) un malu attiecību 1,41 (kā A4 lapai).   7. Fotogrāfiju, zīmējumu apstrādē var būt izmantotas foto rediģēšanas un kolāžu veidošanas programmas. 8. Fotogrāfijas  jāiesniedz kopā ar īsu (līdz 200 vārdiem) aprakstu par fotogrāfijas kontekstu, iesniedzēja vārdu, uzvārdu, e-pastu un telefona numuru. Zīmējumus jāiesniedz kopā ar īsu aprakstu (līdz 200 vārdiem) par zīmējumu. 9. Iesūtot konkursam savus darbus, Jūs pieļaujat to izmantošanu plašsaziņas līdzekļos, tostarp sociālajos tīklos bez ierobežojumiem un finansiālas atlīdzības, un sniedzat konkursa organizatoriem tiesības publicēt, pielāgot, izplatīt, kopēt, demonstrēt vai tulkot iesniegtos darbus citos pasākumos, kas saistīti ar Grāmatas izdošanu. 10. Piesakoties konkursam, Jūs apstiprināt, atzīstiet un garantējiet, ka iesniegtais darbs atbilst Concord aprakstītajam Rīcības Kodeksam, nepārkāpj nevienas fiziskas personas vai juridiskas personas autortiesības, preču zīmju, morālās tiesības, tiesības uz privātumu/publicitāti vai intelektuālā īpašuma tiesības, un ka nevienai citai pusei nav nekādu tiesību, īpašumtiesību, prasību vai daļas konkrētajā darbā. Darbi, kuros ir atspoguļota naidpilna attieksme un aizskarošs saturs, netiks izskatīti. 11. Ja fotogrāfijās tuvplānā ir cilvēku sejas, Jums ir jānodrošina rakstiska piekrišana no fotogrāfijā redzamajiem cilvēkiem šīs fotogrāfijas publiskošanai. Ja fotogrāfijā ir redzami bērni līdz 18 gadu vecumam, Jums ir jābūt rakstiskai piekrišanai, ko paraksta bērnu vecāki vai aizbildņi. 12. Labāko fotogrāfiju vai grāmatas vāka maketu izvēlēsies neatkarīgu cilvēku žūrija ne vēlāk kā 5 dienas pēc konkursa noslēguma. Konkursa organizatori informēs autorus par labākajiem darbiem ne vēlāk kā 5 dienas pēc žūrijas lēmuma. 13. Konkursa balva ir autoratlīdzība 50 EUR vērtībā, par ko tiek noslēgts attiecīgs autoratlīdzības līgums. Ja persona nav pilngadīga līgums tiks parakstīts ar personas pārstāvjiem- vecākiem vai aizbildņiem. 14. Izvēlētais labākais darbs tiks izmantots Grāmatas  „Radot iespējas attīstībai: diasporas bērni un jaunieši” vāka noformējumā. 15. Ja ar konkursa uzvarētājiem nebūs iespējams sazināties 2 nedēļu laikā pēc konkursa noslēguma, balvas uzvarētājiem netiks piešķirtas. 16. Konkursa organizatori neuzņemas atbildību par novēloti iesniegtām vai pazudušām konkursa fotogrāfijām. Nosūtīšanas fakts nav pierādījums par saņemšanu. 17. Konkursa dalībnieku personas dati netiks izmantosim sadarbībai ar trešajām personām (žurnāli, iestādes utml.). 18. Plašāka informācija pieejama pie centra koordinatores Laura Bužinskas,  laura.buzinska@gmail.com      

Dalīties