Šī gada 18.decembrī notiks Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centra konference veltīta svarīgajam diasporas politiskās pārstāvniecības jautājumam. Padziļināti izzinot citu valstu praksi un rezultātus diasporas politiskajā pārstāvniecībā, ir iespējams piedāvāt alternatīvas, kā Latvijā labāk varētu pārstāvēt diasporu.

Aizvien vairāk valstu pasaulē sniedz politiskās tiesības vēlēt arī pilsoņiem, kuri dzīvo ārpus valsts teritorijas. Turklāt, vismaz pusē ANO dalībvalstu ir ar diasporu saistītas politikas,  speciālu vēstnieku posteņi, parlamentāras komisijas un citi veidi, kā diasporas balsis tiek ņemtas vērā politikas veidošanā nacionālā valstī. Taču šīs formas Eiropas Savienībā ir samērā maz pētītas un Latvijā pētījums par diasporas politisko pārstāvniecību notiek pirmo reizi. Padziļināti izzinot citu valstu praksi un rezultātus diasporas politiskajā pārstāvniecībā, ir iespējams piedāvāt alternatīvas, kā Latvijā labāk varētu pārstāvēt diasporu.

Konferences diskusijā piedalīsies akadēmiskie eksperti, valsts tiesību speciālisti, diasporas pārstāvji, valsts un citu institūciju pārstāvji, kuru darbība cieši saistīta ar diasporas politisko pārstāvniecību, mediji.

Konferences programma:

PROGRAMMA

2014. gada 18.decembrī, pulksten 10:30-13:00, Raiņa bulvārī 19, Senāta zālē

 

10:30-10:50 Ievadvārdi:
  • LU rektors Mārcis Auziņš
  • Speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos Pēteris Kārlis Elferts
  • Diasporas un migrācijas pētījumu centra direktore Aija Lulle

 

10:50–11:20Pētījuma “Diasporas politiskā pārstāvniecība Eiropas Savienībā un Latvijā” prezentācija

 

11:30–12:30Ekspertu diskusija, vada Prof. Žaneta Ozoliņa

 

12:30-13:00Diskusijas noslēgums neformālā gaisotnē


Par LU Diasporas un migrācijas pētījumu centru

2014. gada septembrī Latvijas Universitātē (LU) darbību uzsāka LU Diasporas un migrācijas pētījumu centrs. Centrs ir LU struktūrvienība un darbojas ar Ārlietu ministrijas atbalstu. Centra mērķis ir sekmēt sadarbību pētījumos diasporas un migrācijas jomā starp Latvijas Universitātes, Latvijas un starptautiskām institūcijām - Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD) un citām. Izveidojot pētniecības centru, Latvija var pilnvērtīgi būt blakus citām Eiropas valstīm, kurās ir šādas pētniecības institūcijas.

Plašāka informācija:

Aija Lulle,
Diasporas un migrācijas pētījumu centra direktore
aija.lulle@lu.lv
Tel.: 29152006

Dalīties