12. septembrī Ārlietu ministrija parakstīja sadarbības līgumu ar Latvijas Universitāti (LU) par atbalstu Diasporas un migrācijas pētījumu centra projektiem 2016. gada rudenī. Mērķis ir turpināt atbalstīt diasporas un migrācijas jautājumu izpēti, šogad padziļināti pievēršoties aktuālajai remigrācijas tematikai.

LU Diasporas un migrācijas pētījumu centrs, kas darbojas jau trešo gadu, ir nozīmīgs ne tikai diasporas politikas veidotājiem un īstenotājiem, bet arī diasporai un Latvijas sabiedrībai. Ārlietu ministrijai ir būtiski, ka aktivitātes, kas paredzētas diasporas atbalstam un sadarbības ar diasporu veidošanai, ir balstītas uz zināšanām par diasporu un tās vajadzībām.

Ārlietu ministrija piešķīrusi 22 766 eiro centra aktivitātēm, lai atbalstītu vairākus pētniecības projektus. Viens no centrālajiem jautājumiem 2016. gadā ir remigrantu iekļaušanās Latvijas darba tirgū.

Centra vadītāja Inta Mieriņa skaidro, ka šobrīd ir ārkārtīgi maz zināms par tautiešiem, kuri ir atgriezušies, Latvijā – kā viņi jūtas un kā viņiem veicas. Kā liecina iepriekšējie pētījumi, daudzi no tiem, kuri atriežas Latvijā, diemžēl pēc kāda laika nolemj aizbraukt atkal. Pētniece uzsver, ka ir ļoti svarīgi saprast, kas šos cilvēkus Latvijā neapmierina, un kā veicināt efektīvāku remigrantu iekļaušanos Latvijas darba tirgū un sabiedrībā, tādējādi mazinot atkārtotas emigrācijas risku.

2016. gadā LU Diasporas un migrācijas pētījumu centra pētnieki analizēs, kādu pasākumu kopumu remigrācijas veicināšanai un atbalstam realizē citās Eiropas valstīs, tajā skaitā Centrālās un Austrumeiropas valstīs, apkopojot labās prakses piemērus un izstrādājot rekomendācijas turpmākajam darbam šai jomā. Uzmanība tiks pievērsta ne vien atbalsta pasākumiem tiem, kuri vēlas atgriezties, bet arī pasākumiem, kas vērsti uz identitātes un saiknes ar dzimteni saglabāšanu.

Ņemot vērā atzinumus par Latvijas izglītības eksporta potenciālu, kā arī daudzu ārzemēs dzīvojošo Latvijas jauniešu interesi par iespējām atgriezties Latvijā, centrs pievērsīsies arī Latvijas diasporu jauniešu piesaistes iespējām Latvijas skolām un augstskolām.

Ārlietu ministrija centra darbību atbalsta kopš 2014. gada. Centra darbības mērķis radīt mūsdienīgu starpdisciplināru pētījumu centru, lai veiktu pētījumus diasporas un migrācijas jomā Latvijā un starptautiskā līmenī, un sniegt intelektuālu atbalstu Ārlietu ministrijai un citām par diasporas jomu atbildīgajām institūcijām.

Informācija par centra aktivitātēm pieejama mājaslapā: http://www.diaspora.lu.lv 

Dalīties