2014. gada 4. novembrī Latvijas Universitātes Diasporas un Migrācijas pētījumu direktore Aija Lulle uzstāsies Briselē, Eiropas Fonda Centra (European Foundation Centre) 25. ikgadējā asamblejā. Šajā pasākumā viņa uzrunās plašu Eiropas politikas veidotāju, pētnieku, filantropu un nevalstisko organizāciju vadītāju auditoriju, uzsverot Austrumeiropas perspektīvas nozīmību labākas migrācijas politikas veidošanai Eiropas Savienības līmenī.

Pasākumā šogad pulcējas vairāki simti pārstāvju no Eiropas politikas institūcijām, migrācijas pētījumu centriem un fondiem, kas atbalsta uz izaugsmi un indivīdu iespēju vairošanu vērstus projektus Eiropā un pasaulē. Jaunizveidotā LU Centra idejas jau tiek augstu novērtētas Eiropā, un Latvijas pētnieku balss ir līdzvērtīga un svarīga augsta līmeņa diskusijās par migrācijas nākotni Eiropas Savienībā.

Lulle uzstāsies kopā ar tādiem Eiropā nozīmīgiem politikas veidotājiem un pētījumu centru vadītājiem kā Sanders Katwala (Sunder Katwala), fonda Britu Nākotne (British Future) direktors, Felicita Medvedeva (Felicita Medvedev), Eiropas Liberālā Foruma (European Liberal Forum) direktore un Šada Islama (Shada Islam) Politikas, un Eiropas draugu fonda (Policy, Friends of Europe) direktore.

Diskusiju vadīs Metjū Bišops (Matthew Bishop), žurnāla the Economist redaktors un Ņujorkas (ASV) biroja vadītājs.

Plašāk par pasākumu varat lasīt šeit.

LU Diasporas un Migrācijas pētījumu centrs nodibināts 2014. gadā, pateicoties auglīgai LU un Ārlietu Ministrijas sadarbībai un vēlmei attīstīt mūsdienīgu, uz labāku politikas veidošanu vērstu migrācijas pētniecību.  

Dalīties