Ekonomiskās sadarbības veicināšana ar diasporu ir tēma, kurai arvien vairāk pievēršas politikas veidotāji gan ārvalstīs, gan arī Latvijā. Lai rosinātu turpmākas diskusijas šajā jomā, pētnieki LU DMPC vadītājas Intas Mieriņas vadībā ir sagatavojuši pārskatu, kas sniedz ieskatu diasporas uzņēmēju plānos un iecerēs attiecībā uz ekonomiskās sadarbības iespējām un ieguldījumu Latvijā.

Pārskats balstīts uz 2014-2015. gadā realizētā projekta „Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas politika”* datiem. Aptaujas ietvaros tika aptaujāti 14 068 ārpus Latvijas dzīvojošie latvieši un Latvijas valstspiederīgie tostarp 353 ārzemēs dzīvojoši Latvijas izcelsmes uzņēmēji, darba devēji un 672 pašnodarbinātie vai ģimenes uzņēmumos strādājošie, kas pārstāv visdažādākās valstis un tautsaimniecības nozares.

Kopumā aptauja apliecina  diasporas ekonomisko potenciālu dažādās uzņēmējdarbības jomās, īpaši ASV, Lielbritānijā un Krievijā, daudzu diasporas pārstāvju atvērtību uzņēmējdarbības iespējām Latvijā un ieinteresētību dažādos ekonomiskās sadarbības veidos.  Rezultāti vērš uzmanību uz nepieciešamību attīstīt instrumentus investīciju piesaistei un zināšanu pārneses veicināšanai no diasporas, kā arī tīklošanās un sadarbības attīstībai starp Latvijas un diasporas uzņēmējiem kopumā. Tas rosinātu diasporas pārstāvju ieguldījumu Latvijas ekonomikā, vienlaikus sniedzot labumu arī uzņēmējiem pašiem.

Ar aptaujas rezultātiem var iepazīties šeit

*Aptauju veica LU Filozofijas un Socioloģijas institūts sadarbībā ar LU Ekonomikas un vadības fakultāti, ar Eiropas Sociāla fonda finansiālu atbalstu

Dalīties