Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centrs publicējis ziņojumu par Latvijas diasporas pieredzi saskarsmē ar valsts institūcijām un darba devējiem ārpus Latvijas.

Ziņojums balstīts uz 2015.gadā LU Filozofijas un Socioloģijas institūtā realizētā projekta "Latvijas emigrantu kopienas" rezultātiem, kura ietvaros tika aptaujāti 14 068 ārvalstīs dzīvojošo Latvijas izcelsmes cilvēku. Galvenais uzsvars šajā ziņojumā ir uz diasporas pieredzi ar dažādām valsts vai pašvaldību institūcijām - tām, kuras nodarbojas ar sociālās apdrošināšanas numuru piešķiršanu, nodokļu administrēšanu, nodarbinātības dienestiem, izglītības un veselības aprūpes iestādēm, policiju un tiesu, pašvaldībām, darba inspekciju un arodbiedrībām. Ziņojuma noslēgumā sniegts īss ieskaits arī diasporas pieredzē saskarsmē ar darba devējiem ārvalstīs, t.sk. diskriminācijas pieredzi dažādos jautājumos. Ziņojums atklāj, kurās valstīs un no kuru institūciju puses Latvijas diasporas pārstāvji saskaras ar nelaipnāko, netaisnīgāko attieksmi, un kur tiem ir grūti panākt sev vēlamo rezultātu.

Pētījums pieejams šeit

Dalīties