Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centrs jebkuru interesentu aicina piedalīties pētījuma „Latvijas zinātnieku diasporas izpēte ārvalstīs” rezultātu prezentācijas pasākumā.

Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centrs jebkuru interesentu aicina piedalīties pētījuma „Latvijas zinātnieku diasporas izpēte ārvalstīs” rezultātu prezentācijas pasākumā. Pasākums notiks 7.decembrī, Berga Bazārā, Marijas ielā 13 k.3, Rīgā, ISSP galerijā.   Piedalīties pētījuma rezultātu prezentācijā un diskusijā par Latvijas zinātnieku sadarbības tīkliem aicinām zinātniekus – gan tos, kuri strādā augstskolās un zinātniskos institūtos, gan tos, kuri darbojas pētniecības jomā privātajā, nevalstiskajā sektorā vai valsts pārvaldē un citus interesentus.   Programma 10.00 - 10.15                    Reģistrācija 10.15 – 10.20                   Izglītības un zinātnes ministrijas, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora p.i., Dmitrijs Stepanovs 10.20 – 11.30                   Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centra vadošā pētniece, direktora p.i. Baiba Bela un pētniece, Anete Vingre 11.30 – 12.10                  Zinātnieku pieredzes stāsti 12.10 – 13.00                  Diskusijas pie kafijas tases   Lai reģistrētos pasākumam, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu -  goo.gl/forms/HKIqzP0luzKSzkYk1   Pētījumu „Latvijas zinātnieku diasporas izpēte ārvalstīs” pēc Izglītības un zinātnes ministrijas pasūtījuma veic Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centrs. Pētījuma mērķis ir rast iespējas stiprināt sadarbību starp Latvijas un Latvijas izcelsmes zinātniekiem pasaulē kopīgu pētniecības un attīstības pasākumu īstenošanai. Pētījuma rezultāti palīdzes labāk izprast esošos Latvijas un Latvijas izcelsmes zinātnieku sadarbības tīklus, sadarbības formas un produktīvas sadarbības priekšnoteikumus. Dalība pasākumā ir bezmaksas. Pasākums tiek organizēts Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā projekta Nr.: 1.1.1.5/17/I/002 “Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” ietvaros. 

Dalīties