Š.g. 4. aprīlī, ceturtdienā, notiks vieslektora Dr. Deivida Makkolluma (David McCollum) no Sv. Andreja Universitātes (St. Andrews University) Skotijā lekcijas par Austrumeiropas migrantu pētījumiem Lielbritānijā - darba tirgus dinamiku un "Brexit".

Š.g. 4. aprīlī, ceturtdienā, notiks vieslektora Dr. Deivida Makkolluma (David McCollum) no Sv. Andreja Universitātes (St. Andrews University) Skotijā lekcijas par Austrumeiropas migrantu pētījumiem Lielbritānijā - darba tirgus dinamiku un "Brexit".

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte Dabas māja, Jelgavas ielā 1

4. aprīlis, plkst. 12:30, 320A. auditorija: 'INTERNATIONAL MIGRATION, THE ECONOMY AND DEVELOPMENT: AN EAST-CENTRAL EUROPEAN MIGRATION CASE STUDY'

4. aprīlis, plkst. 17:00, 702. auditorija: 'FLEXIBLE LABOUR MARKETS, LABOUR MARKET INTERMEDIARIES AND BREXIT: EXAMINING THE DYNAMICS OF EASTCENTRAL EUROPEAN MIGRATION TO THE UK'

Dalīties