Visi interesenti aicināti uz Dr.sc.soc. Ineses Šūpules zinātniskās monogrāfijas "Latvijas augsti izglītotie emigranti: izglītības un darba pieredze Latvijā un ārvalstīs" prezentāciju tiešsaistē - 20.11.2020. plkst. 15:00.
Monogrāfijā augsti izglītoto emigrantu karjeras veidošana tiek skatītas mikro, mezo un makro līmenī. Tas ļauj pievērst uzmanību gan indivīdu izvēlēm, gan ģimenes, radinieku, sociālo tīklu un organizāciju ietekmei, gan arī ekonomiskiem un politiskiem faktoriem.


Monogrāfija ir projekta "Augsti kvalificētu speciālistu migrācijas izpēte: emigrācija un atgriešanās Latvijā" (Līguma nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/012) viens no rezultātiem.
Lai gan autore labprāt visus interesentus satiktu klātienē un katram iedotu vienu grāmatas eksemplāru, tomēr šoreiz sazināmies tiešsaistē!

Tiešraidi varēs vērot LU mājaslapā un FB live.

Interesentiem iespēja pievienoties šeit - https://www.facebook.com/events/3351012318336817

Dalīties