Latvijas Republikas Ārlietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centru 5. februārī prezentēja jaunākā diasporas pētījuma "Diasporas jauniešu piesaiste izglītības iestādēm Latvijā" rezultātus. Pētījumu veica Rita Kaša, Olga Cara un Inta Mieriņa. 

Pētījums “Diasporas jauniešu piesaiste izglītības iestādēm Latvijā” pievēršas jautājumam par diasporas pieprasījumu pēc profesionālās un augstākās izglītības Latvijā un attiecīgo izglītības piedāvājumu šai potenciālo studentu grupai. Pētījuma dati par izglītības pieprasījumu ietver plašu diasporas jauniešu aptauju par faktoriem, kas ietekmē viņu terciārās izglītības izvēli. Pētījuma dati par izglītības piedāvājumu diasporai ietver Latvijas profesionālās un augstākās izglītības iestāžu aptauju un fokusgrupu intervijas. Pētījumā secināts, ka Latvijas diasporā pastāv noturīgs pieprasījums pēc terciārās izglītības. Izglītības kvalitāte ir noteicošies kritērijs, diasporas pārstāvjiem izvēloties izglītības iestādi. Tomēr uzmanība tiek pievērsta arī valstij, kur izglītības iestāde atrodas. Interese par studijām Latvijā ir nedaudz vairāk kā trešdaļai diasporas jauniešu. Kā iemeslu nestudēt Latvijā diasporas jaunieši visbiežāk minēja iespēju iegūt konkurētspējīgāku izglītību citā valstī. Runājot par atbalstu, jaunieši, kas vēlētos mācīties Latvijā, minēja stipendiju, palīdzību ar iepriekšējās izglītības atzīšanu un atbalstu psiholoģisko un praktisko grūtību vai stresa gadījumā. Latvijas profesionālo un augstākās izglītības iestāžu aptauja liecina, ka tikai retā no tām uzlūko diasporas pārstāvjus kā potenciālos studentus. Tomēr, salīdzinot ar 2016./2017. gadu, šīs izglītības iestādes vairāk sākušas ievērot diasporas jauniešu klātbūtni un to, ka viņiem var būt vajadzīgs cita veida atbalsts nekā vietējiem vai ārvalstu studentiem. Šo pētījumu noslēdz rekomendācijas politikas veidotājiem un terciārās izglītības iestādēm izglītības piedāvājuma uzlabošanai, kas sekmētu gan diasporas interesi par studijām Latvijā, gan terciārās izglītības eksportspēju kopumā.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties šeit

Dalīties