24. martā plkst. 17:00 aicinām interesentus piedalīties profesora Mihaila Hazana tiešsaistes seminārā "Kā darba tirgus vērtē remigrantu un emigrantu pieredzi, izglītību un prasmes".
Izmantojot remigrantu un emigrantu 2016. gada un 2019. gada aptauju datus tiek novērtēts, kā darba pieredze, izglītība un “reti sastopamas” prasmes ietekmē Latvijas emigtantu un remigrantu darba samaksu. Reģistrēties semināram iespējams šeit - https://forms.gle/RPh72bXUYKVpKfRg6

Mihails Hazans, Dr. math., ir LU ekonometrijas profesors un Bonnas Darba pētījumu institūta (IZA Institute of Labor Economics) asociētais pētnieks. Pētījumi skar plašu darba tirgus problēmu spektru, ieskaitot migrāciju, bezdarba risku, bezdarbnieku apmācību, etnisko minoritāšu integrāciju, neformālo nodarbinātību, izglītības ekonomiku. Vairāk nekā 20 projektos bijis eksperts, konsultants vai padomnieks tādām starptautiskām organizācijām kā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD), Pasaules Banka, Eiropas Komisija, Eiropas Rekonstrukcijas aģentūra, Eiropas Ekspertīzes centrs darba likumdošanas, nodarbinātības un darba tirgus politikas jomā (ECE) un Starptautiskā Darba organizācija (ILO). Par emigrācijas pētījumiem piešķirta Spīdolas balva ekonomikā (2011), viena no viņa publikācijām par šo tēmu ir iekļauta Latvijas zinātnes sasniegumu sarakstā (2012). Pašlaik ir vadošais pētnieks LU Filozofijas un socioloģijas institūta (LU FSI) projektā Labklājība un integrācija migrācijas kontekstā

Semināru formāts plānots sekojoši: 30 minūtes gara lekcija, pēc kuras ir 30 minūtes jautājumiem un atbildēm savstarpējai domu un ideju apmaiņai.

LU Diasporas un migrācijas pētījumu centrs dibināts 2014. gadā, pateicoties diasporas pārstāvju aktīvai ierosmei un Ārlietu ministrijas finansiālam atbalstam.

Interesentus, kuri vēlas pieteikties LU DPMC jaunumiem vai piedalīties ar lekciju šajā semināru ciklā, lūdzu rakstīt uz e-pastu diaspora@lu.lv.

Laipni aicināti visi interesenti! 

Papildus informāciju iespējams uzzināt LU DMPC Facebook lapā - https://www.facebook.com/LUDMPC

Dalīties