LV

7. aprīlī plkst. 17:00 aicinām interesentus piedalīties LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieces DAINAS GROSAS seminārā "Reintegrācija izglītības sistēmā un remigrējušo bērnu psihosociālā labsajūta: Latvijas pieredze".

Semināram reģistrēties iespējams šeit - https://forms.gle/SdHwX3mjyviAok5LA

Pētījumā apskatīta remigrējušo ģimeņu skolas vecuma bērnu pieredze atgriežoties vecāku (vai viena no vecāku) dzimtenē pēc dzīves ārpus Latvijas. Kādi ir bērnu izaicinājumi pie atgriešanās, mainot ģimenes gan valodisko, gan kulturālo vidi, skolas sistēmu, bērniem pārceļoties uz valsti, kurā, iespējams, agrāk nav dzīvots? Tiek apskatīts, kā ģimeņes sagatavo bērnus uz pārcelšanos, vai iecerētais pie pārcelšanās piepildījies un kā ģimene un skola mijiedarbojas, lai bērnam vai jaunietim būtu viegli adaptēties. Pētījumā tiek sniegti dati gan no kvantitatīvas remigrantu aptaujas, gan kvalitatīvām intervijām ar remigrējušām ģimenēm un skolotājiem, un atbalsta personām, kuras ar ģimenēm saskārušās.

Semināru formāts plānots sekojoši: 30 minūtes gara lekcija, pēc kuras ir 30 minūtes jautājumiem un atbildēm savstarpējai domu un ideju apmaiņai.
LU Diasporas un migrācijas pētījumu centrs dibināts 2014. gadā, pateicoties diasporas pārstāvju aktīvai ierosmei un Ārlietu ministrijas finansiālam atbalstam.
Interesentus, kuri vēlas pieteikties LU DPMC jaunumiem vai piedalīties ar lekciju šajā semināru ciklā, lūdzu rakstīt uz e-pastu diaspora@lu.lv.
Laipni aicināti visi interesenti!

ENG

Daina Grosa

"Educational reintegration and the psychosocial wellbeing of returnee children: evidence from Latvia"

April 7 at 17:00 we invite you to participate in Daina Grosa's seminar "Educational reintegration and the psychosocial wellbeing of returnee children: evidence from Latvia". 

This study looks at returnee families after return to Latvia with focus on the children’s experience in adapting to life in their parents’ (or one parent’s) homeland after living outside Latvia. What are the challenges experienced, after changes in the family's cultural and linguistic environment and school system, with the children possibly migrating to a country that is not familiar to them? How do families prepare their children, are the imagined hopes for the return fulfilled and how does the school and family interact to ease adaptation? In this study, data is used from both a quantitative survey of return migrant families, as well as qualitative interviews with returnee families and teachers/ support persons who have been helping the families.

Registration for an online seminar - https://forms.gle/SdHwX3mjyviAok5LA

 

Dalīties