Aicinām interesentus piedalīties Ievas Reines seminārā "Veselības pašvērtējums un veselības aprūpes pakalpojumu izmantošanas paradumi ārvalstīs dzīvojošiem Latvijas valstspiederīgajiem".

13. maijā plkst. 17.00 norisināsies seminārs, kurā vadošā pētniece Ieva Reine stāstīs par 2019. gada aptaujā iegūtajiem rezultātiem, kas atspoguļo ārpus Latvijas dzīvojošo valstspiederīgo veselības pašnovērtējumu un izmantotajiem veselības aprūpes pakalpojumiem Latvijā un mītnes zemē.

Semināram reģistrējies šeit - https://forms.gle/veD1QebQy1tC9ERi6

IEVA REINE, Dr.med., Mg.psych., Mg.sc.sal. ir Zviedrijas Sociālās apdrošināšanas aģentūras sociālās apdrošināšanas galvenā biroja Stokholmā eksperte un analītiķe. Kopš doktora grāda iegūšanas sociālajā medicīnā un dzimtes studijās Umeå universitātē Zviedrijā 2009. gadā, Ieva galvenokārt ir pētījusi labklājības un sociālās apdrošināšanas jautājumus cilvēkiem ar smagu invaliditāti. Viņa ir bijusi arī ilggadēja asociētā pētniece Upsalas Universitātē, kur darbojusies kā projekta vadītāja, vadošā pētniece, un turpina lasīt lekcijas un vada maģistrantūras un doktorantūras studentu darbus. Viņas iepriekšējie pētījumi ir bijuši saistīti ar dažādiem sabiedrības veselības aspektiem, piemēram, psihisko veselību un veselības uzvedības paradumiem bezdarbniekiem pārejas posmā no pusaudža vecuma līdz brieduma gadiem, kā arī invaliditāti un labklājību, sociālās apdrošināšanas un drošības sistēmām, ar īpašu uzsvaru uz dzimtes mijiedarbību ar individuāliem, sociāliem un strukturāliem faktoriem. Jaunākās profesionālās un pētniecības intereses ietver Eiropas sociālās apdrošināšanas sistēmu un tiesību aktu izpēti. Šobrīd Ieva ir Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta un Rīgas Stradiņa universitātes vadošā pētniece dažādos projektos, t.sk. par sabiedrības novecošanas jautājumiem Baltijas jūras reģiona valstīs. Ieva vada arī Ziemeļvalstu diasporas izglītības un kultūras grupu, un viņai ir ievērojama pieredze dažādu diasporas organizāciju vadībā, kas ļauj ar lielu izpratni atainot ārvalstīs dzīvojošo Latvijas valstspiederīgo dzīvesstāstus un pieredzes.

Semināru piedāvā LU FSI projekts «Labklājība un integrācija migrācijas kontekstā» (finansē Latvijas Zinātnes padome granta Nr. LZP-2018/1-0042 ietvaros).

LU Diasporas un migrācijas pētījumu centrs dibināts 2014. gadā, pateicoties diasporas pārstāvju aktīvai ierosmei un Ārlietu ministrijas finansiālam atbalstam.
Semināru sēriju organizē LU Diasporas un migrācijas pētījumu centrs. Interesentus, kuri vēlas pieteikties LU DPMC jaunumiem vai piedalīties ar lekciju šajā semināru ciklā, lūdzu rakstīt uz e-pastu diaspora@lu.lv.

Dalīties