2023. gada aprīļī LU studenti piedalījās aptaujā par darba tirgū aktuālajām kompetencēm un to nozīmi karjeras veidošanā. Aptaujā studenti novērtēja arī dažādas karjeras veidošanas prasmes.

Apatujas dati rāda, ka studenti kopumā lielāku aktualitāti darba tirgū piešķir tām kompetencēm, kuras attiecībā uz sevi norāda kā visaugstāk attīstītas – problēmu risināšana, kritiskā domāšana, komunikācijas prasmes  un sadarbība. Salīdzinoši liela daļa studentu zemāk attiecībā uz sevi novērtē kompetences – līderība un konfliktu vadība.

Lielāka pārliecība studentiem ir par savām spējām identificēt savas stiprās puses un veidot pozitīvu paštēlu, bet vismazākā pārliecība ir par spējām savas interese un prasmes apvienot ar iespējām darba tirgū.

Šie un vēl citi secinājumi par LU studentu ikdienu un dažādu aspektu vērtējumu, kas ietekmē emocionālo labsajūtu, lasāmi LU Karjeras centra veiktās aptaujas gala secinājumos. 

https://www.karjera.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/karjera/zinas/Atskaite_par_kompetencu_vertejumu_gala.pdf

Aicinām iepazīties ar datiem un pārdomāt, cik lielā mērā tie attiecas uz Jums.  Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar mums.

E-pasts: karjera@lu.lv.

Dalīties