LU 82. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija ''Sabiedrības daudzveidība, sociālā labklājība un migrācija'' norisināsies 2024. gada 2. maijā klātienē (Kalpaka b. 4) un attālināti.

Sabiedrībām kļūstot arvien daudzveidīgākām, priekšplānā izvirzās jautājums par to, kā tajās nodrošināt saliedētību, savstarpēju sapratni un labklājību. Pēdējā laikā pastiprināta uzmanība ir pievērsta etniskajam dalījumam un migrantu iekļaušanai, taču izpētes vērti ir arī citi problēmjautājumi, piemēram, atšķirības starp cilvēkiem ar dažādu ienākumu līmeni, spējām, politiskajiem uzskatiem un identitāti. Šajā Latvijas Universitātes 82. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijā aicinām ņemt dalību tiem, kuru pētījumi tā vai citādi saistās ar sabiedrības daudzveidību, uz kuru var raudzīties no visdažādākajiem skatupunktiem, un sociālo labklājību, kas var būt starpnozaru tēma ļoti plašam jautājumu lokam. Prezentācijas var būt gan latviešu, gan angļu valodā. Sekcijas vadītāja: Dr.sc.soc. Inta Mieriņa.

Pieteikumus dalībai konferences sekcijā lūdzam iesniegt līdz 2024. gada 20. aprīlim, aizpildot reģistrācijas formu šeit: https://conferences.lu.lv/event/570/registrations/337/ Pieteikumā lūdzam norādīt ziņojuma autoru(s), nosaukumu un pievienot referāta tēzes (nepārsniedzot 250 vārdus).  

Dalīties