Inta Mieriņa (2016) Latvijas izcelsmes uzņēmēji ārpus Latvijas: raksturojums un sadarbības potenciāls