Jaunumi

Atskats uz paneļdiskusiju «Kultūras un izglītības tilti starp Latviju un ASV: atskats uz pieredzi un nākotnes iespējas»

Publicēts pētījums par diasporas medijiem

Noslēdzies pētījums par sadarbību ar starptautiskās organizācijās strādājošiem diasporas profesionāļiem

Prezentē jaunāko pētījumu “Attālinātais darbs kā cilvēkkapitāla piesaistes iespēja Latvijas attīstībai”

Publicē pētījumu par sadarbību ar diasporas zinātniekiem

Ievas Reines seminārs "Veselības pašvērtējums un veselības aprūpes pakalpojumu izmantošanas paradumi ārvalstīs dzīvojošiem Latvijas valstspiederīgajiem".

Latviešu valodas aģentūra: rakstu krājumu „Ceļvedis pedagogiem darbam ar reemigrantu bērniem” un „Ceļvedis vecākiem: ģimenes atgriešanās Latvijā un bērna mācības Latvijas skolā” atvēršanas svētki

Pētnieces Dainas Grosas seminārs "Reintegrācija izglītības sistēmā un remigrējušo bērnu psihosociālā labsajūta: Latvijas pieredze"

Intervija - Sajust saikni ar Latviju jeb cik aktuāli diasporas jauniešiem augstāko vai profesionālo izglītību iegūt Latvijā?