Jaunumi

Prezentē jaunāko pētījumu “Attālinātais darbs kā cilvēkkapitāla piesaistes iespēja Latvijas attīstībai”

Publicē pētījumu par sadarbību ar diasporas zinātniekiem

Ievas Reines seminārs "Veselības pašvērtējums un veselības aprūpes pakalpojumu izmantošanas paradumi ārvalstīs dzīvojošiem Latvijas valstspiederīgajiem".

Latviešu valodas aģentūra: rakstu krājumu „Ceļvedis pedagogiem darbam ar reemigrantu bērniem” un „Ceļvedis vecākiem: ģimenes atgriešanās Latvijā un bērna mācības Latvijas skolā” atvēršanas svētki

Pētnieces Dainas Grosas seminārs "Reintegrācija izglītības sistēmā un remigrējušo bērnu psihosociālā labsajūta: Latvijas pieredze"

Intervija - Sajust saikni ar Latviju jeb cik aktuāli diasporas jauniešiem augstāko vai profesionālo izglītību iegūt Latvijā?

Seminārs - Prof. Mihails Hazans "Kā darba tirgus vērtē remigrantu un emigrantu pieredzi, izglītību un prasmes".

Jaunāka diasporas pētījuma prezentācija "Diasporas jauniešu piesaiste izglītības iestādēm Latvijā"

Iznācis jaunais žurnāls "Akadēmiskā dzīve" Nr. 56.