Iznākusi jaunā OECD International Migration Outlook 2015 grāmata

Aicinām uz semināru - mini konferenci "Diasporas tūrisma pētījums Baltijas valstīs: pašreizējā situācija un nākotnes izaicinājumi"

Iespēja piedalīties grāmatas vāka foto vai zīmējuma konkursā

Izsludināta rakstu pieteikšana AABS konferencei, kura notiks Filadelfijā, 2016.gada maijā

Centrs publicē jaunu pētījumu par diasporas mediju izpratni un to vajadzībām

LU DMPC piedalās Jaunatnes foruma 2015 paneļdiskusijā

Konference „Imigrantu integrācijas politika Latvijā: pierādījumi un prakse”

Centra koordinatore apstiprināta dalībai starpkultūru apmācībās

Konference par pašvaldību lomu darbam ciņā ar cilvēku tirdzniecību

Rekomendācijas diasporas un migrācijas jomā

Centra pētniece piedalās starptautiskā koferencē „Transnacionālās akadēmiskās telpas” Vācijā

Ārlietu ministrija: Diasporas un migrācijas centrs ir nozīmīgs diasporas politikas īstenošanā

Latvijas diasporas studenti un absolventi, kuri studē vai ir studējuši ārpus Latvijas, aicināti piedalīties jaunā pētījumā. Anonimitāte garantēta.

Diasporas un migrācijas pētījumu centrs publicē pirmo pētījumu par diasporas parlamentārās pārstāvniecības dimensiju

30. janvārī ES Mājā notiks diskusija, kas veltīta pētījumam "Diasporas politiskā pārstāvniecība Eiropas Savienībā un Latvijā"

Diasporas politiskajā pārstāvniecībā svarīgākais ir pilsoniskās apziņas veidošana

Latvijas ceļā uz pievienošanos OECD, eksperti analizē migrācijas jautājumus

Pētījuma par diasporas politisko pārstāvniecību prezentācija Latvijas Universitātē

Centrs drīzumā uzsāks diasporas tūrisma izpēti

Diasporas un Migrācijas Pētījumu Centrā pulcēsies pirmā Konsultatīvā padome

Aicinājums iesniegt pieteikumus IMISCOE konferencei

Latvijas migrācijas pētījumu zināšanas ir nozīmīgas Eiropas politikas veidotājiem

Diasporas un migrācijas pētījumu centrs uzsāk darbību